Hjem Få hjælp Blog Gå til app
Skift sprog: English

Rapporter skaber overblik og giver indsigt

Du har altid en mængde rapporter lige ved hånden

tracezilla tilbyder 15 rapporter, som skaber overblik og giver indsigt i din virksomhed. Du kan eksportere rapporterne til Excel, hvorfra du kan lave yderligere beregninger eller du kan se rapporten i et printervenligt format. Fælles for alle rapporterne er, at du kan bruge filtre til at tilpasse visningen efter dine behov for oplysninger.

Indkøbsrapporten viser dine indkøb fordelt på vareart, leverandør, måned, ordre og land, således at du har overblik over dine varekøb.

Salgsrapporten giver et overblik over de mængder der er solgt pr. partner, pr. vareart, pr. land osv. såvel som den indtjening, der er genereret.

Faktureret-rapporten ligner meget salgsrapporten, men tallene er baseret på det fakturaen og ikke på salgsordren.

Rapporten for sammenligning af salg sidestiller salgstal ud fra kriterier som du vælger. Du kan eksempelvis se salgstal for en kunde i én periode ift. en anden periode eller salget i et kvartal for to markeder. Rapporten viser forskellen mellem salgstallene på baggrund af antal solgte enheder, indtægter, bruttoresultat og bruttoavance procent.

Mængderegnskabet er en rapport, som er udviklet til at kunne tilpasses din virksomheds behov ud fra dine egne definerede mængdeangivelser. Rapporten kan anvendes til beregning af emballageafgift, som bl.a. er et krav på det tyske marked. Derudover er rapporten ideel til at vise dit afgiftsgrundlag for punktafgifter som isafgift, ethanolafgift osv. Du kan også bruge mængderegnskabet til salgsrapportering af pantpligtige drikkevarer.

Produktion & udbytte-rapporten giver dig overblik over det forventede og faktiske udbytte af dine produkter baseret på de forbrugte og producerede varepartier samt opskrifter. Derudover kan du se ændringen i værdi fra råvarerne til færdigvarerne.

Sporbarhedsrapporten gør det muligt at følge et vareparti igennem hele forsyningskæden. Rapporten er essentiel for at kunne identificere et eventuelt problematisk vareparti i forbindelse med tilbagetrækning eller tilbagekaldelse. Få overblik over hvilke ordrer varepartiet indgår i og hvilke andre varepartier, der er berørte.

Afvigelsesrapporten gør det lettere og hurtigere at identificere uhensigtsmæssigheder i producerede og forbrugte varepartier på en produktionsordre. Rapporten er nyttig til hurtigt at få overblik over hvorfra større afvigelser stammer fx i forbindelse med økologiregnskab.

Input-output-rapporten kan generere dit balanceregnskab til en given certificeringsordning, fx økologiregnskab eller Fair Trade. Rapporten er designet til at opfylde kravene fra Fødevarestyrelsen i Danmark, som er en udmøntning af EU-regulering.

Rapporten for lagerværdisætning opsummerer værdien af dit lager. Rapporten inkluderer ikke kun det du fysisk har på dit lager, men også det der er under produktion eller på vej til eller fra produktion, på vej til en kunde eller på vej fra en leverandør. Varen er teknisk set din i alle disse stadier og tælles derfor med i dit lager, indtil du ikke længere har ansvar for varerne.

Rapporten for lagerbeholdning giver dig et hurtigt overblik over hvad du har på lager. Du har også mulighed for at se lagerbeholdningen på en specifik dato. Rapporten kan anvendes som et supplement til lagerværdisætning, da du kan se kostprisen pr. vare.

Rapporten for lagerbevægelser viser på oversigts- og transaktionsniveau hvilke ordrer og lagerjusteringer, som har påvirket lagerbeholdningen af en vareart og bestemte varepartier i en given periode.

Intrastat-rapporten gør det lettere for virksomheder som importerer og eksporterer varer, at indberette handel i intrastat-området (EU og Nordirland) til Danmarks Statistik. Med rapporten kan du indberette via upload på baggrund af de registrerede oplysninger i tracezilla.

Udgifter & tilknytning-rapporten giver dig overblik over dine udgifter, som er oprettet manuelt eller overført fra dit regnskabssystem. Rapporten er en oversigt over dine udgifter i tilknytning til varepartier, ordrer og status for udgiften fx Godkendt, Betalt, Afskrevet osv.

Rapporten for nedbrydning af omkostninger gør det muligt at dykke ned i omkostningstallene og bryde det ned på mange forskellige måder. Dette er et fremragende værktøj til at optimere din forretning og gøre den mere rentabel.